top of page
DSC09275.jpg

Välkomna till oss!

cropped-IMG_5090-e1622220023575.jpg

Blandkooperativa i Skogås/Trångsund.

Bild9.png

Sunnan och Nordan
(1-3 år)

Pärltrappans småbarnsavdelning. På Sunnan och Nordan jobbar vi mycket med språk, ordförråd, begreppsbildning, sång och rytmik, och barns inflytande för att nämna några fokusämnen.

Västan och Östan
(3-6 år)

Centralt är lärande, inflytande, pedagogisk dokumentation, med forskandetänk, egna valet, samspel, lek, barnråd och värdegrund.

Utemiljö

 Vi erbjuder en lärande och inbjudande utemiljö där barnen kan leka, skapa, cykla, gunga och vara sociala. Vi har en egen stor gård med skogen som nära granne och många fina parker i vårt närområde. 

Köket

Det är vår kock som lagar all mat på förskolan från grunden och lägger stor vikt vid
näringsrika, klimatsmarta och närodlade råvaror. Vi undervisar i hållbar utveckling
genom att barnen får odla grönsaker och bär som sedan tillagas och barnen får
smaka.

DSC09546.jpg

Verksamhetsidé

Pärltrappans barn ska med livsglädje, respekt och tilltro till sina egna och sina medmänniskors kapacitet och möjligheter leva och verka för att vår värld ska fungera i fred och harmoni tillsammans. Verksamheten ska bygga på Maria Montessoris filosofi och forskning.
Förskolan arbetar enligt montessoripedagogiken, vilket innebär att man hjälper barnet att utvecklas i egen takt och efter sin personliga förmåga till en självständigt tänkande, fri och harmonisk människa. Genom pedagogiken ges barnet grundförutsättningarna att utveckla hela sin personlighet såväl fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt som intellektuellt.

bottom of page