top of page

Om vår förskola

Trygghet, lek och lärande 

Bild8.png

Om Pärltrappan

Pärltrappan består av fyra avdelningar. Sunnan och Nordan är våra yngrebarnsavdelningar. Västan och Östan är våra äldrebarnsavdelningar. Vi har förskollärare, montessorilärare, barnskötare och montessoriassistenter som undervisar barnen.

Vi har ett tydligt likabehandlingsarbete skapat utifrån
diskrimineringslagen, Barnkonventionen och Läroplanen för förskolan där allas lika värde synliggörs.

Våra lokaler är ljusa och luftiga och miljön på Pärltrappan är förberedd för barnens frihet till att välja aktiviteter som är anpassade utefter barnen. Vi har en egen stor gård med skogen som nära granne och många fina parker i vårt närområde. 

Matlagning från grunden med hållbara råvaror

Det är vår kock som lagar all mat på förskolan från grunden och lägger stor vikt vid näringsrika, klimatsmarta och närodlade råvaror.

Vi undervisar i hållbar utveckling genom att barnen får odla grönsaker och bär som sedan tillagas och barnen får
smaka.

Vi vill ge barnen nyttig och vällagad mat, därför satsar vi bland annat på KRAV-märkta och ekologiska råvaror som lagas på plats.

DSC09528.jpg
DSC09755.jpg

Verksamhetsidé


Pärltrappans barn ska med livsglädje, respekt och tilltro till sina egna och sina medmänniskors kapacitet och möjligheter leva och verka för att vår värld ska fungera i fred och harmoni tillsammans. Verksamheten ska bygga på Maria Montessoris filosofi och forskning.
Förskolan arbetar enligt montessoripedagogiken, vilket innebär att man hjälper barnet att utvecklas i egen takt och efter sin personliga förmåga till en självständigt tänkande, fri och harmonisk människa. Genom pedagogiken ges barnet grundförutsättningarna att utveckla hela sin personlighet såväl fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt som intellektuellt

bottom of page